28 تیر
28 تیر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ لایو در اینستاگرام تعاونی ترجمه

گفتگوی اختصاصی آقای دکتر بازیار با ریچارد سیمکات

26 آذر
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ خرید و دانلود از وب سایت تعاونی ترجمه

بالاخره دوره کامل تلفظ آواهای انگلیسی آماده شد.